შაქრის წისქვილის ჯაჭვები

  • შაქრის წისქვილის ჯაჭვები და დანართებით

    შაქრის წისქვილის ჯაჭვები და დანართებით

    შაქრის ინდუსტრიის წარმოების სისტემაში ჯაჭვები შეიძლება გამოყენებულ იქნას შაქრის ლერწმის ტრანსპორტირებისთვის, წვენის მოპოვებისთვის, დალექვისა და აორთქლების მიზნით.ამავდროულად, მაღალი ცვეთა და ძლიერი კოროზიის პირობები ასევე აყენებს უფრო მაღალ მოთხოვნებს ჯაჭვის ხარისხზე. ასევე, ჩვენ გვაქვს მრავალი სახის მიმაგრება ამ ჯაჭვებისთვის.