მოკლე მოედნის ზუსტი როლიკებით ჯაჭვი სწორი ფირფიტით (AB სერია)