ხისტი (RM) შეერთებები

  • ხისტი (RM) შეერთებები, ტიპი H/F RM12, RM16, RM25, RM30, RM35, RM40, RM45, RM50

    ხისტი (RM) შეერთებები, ტიპი H/F RM12, RM16, RM25, RM30, RM35, RM40, RM45, RM50

    ხისტი შეერთებები (RM Couplings) Taper Bore ბუჩქებით მომხმარებლებს აძლევენ ხისტი შემაერთებელი ლილვების სწრაფ და მარტივ დაფიქსირებას Taper Bore ბუჩქების ლილვების ზომის ფართო არჩევანის მოხერხებულობით.მამრობითი ფლანგს შეიძლება ჰქონდეს ბუჩქი დაყენებული კერის მხრიდან (H) ან ფლანგის მხრიდან (F).მდედრს ყოველთვის აქვს ბუჩქის ფიტინგი F, რომელიც იძლევა ორ შესაძლო შეერთების ტიპს HF და FF.ჰორიზონტალურ ლილვებზე გამოყენებისას აირჩიეთ ყველაზე მოსახერხებელი შეკრება.